Friday, April 29, 2011

Royal weddingWhy can't you celebrate the Royal Wedding and enjoy it? Yeah, sure, I'm a republican, but who roots for a republic in Britain nowadays?
It's just a show, just like Messi's scores, Lady Gaga's, action movies or some best sellers stunts.
I'll sit by the tube this cloudy morning watching the bloddy wedding and feel like a commoner, which is what I am...

Monday, April 11, 2011

Secuencias. Sanidad en Cataluña


1. El NHS británico se reforma-->Obama no consigue su reforma sanitaria-->Recortes en Sanidad en Catalunya

2. La sanidad pública catalana tiene los mejores médicos y enfermeras-->Crisis económica-->Disminuye la afiliación a las mutuas-->Nombran conseller a un dirigente de la patronal sanitaria-->Recortes en Sanidad en Catalunya

3. La sanidad catalana es reconocida como excelente-->Los inmigrantes son el 18% de la población-->Los neocons piensan que esto de la sanidad pública para todos no es conveniente-->Recortes en Sanidad en Catalunya

4. El gasto sanitario en Catalunya es del 6% del PIB. La media de OCDE es del 9%-->El 80% del gasto sanitario son sueldos de personal-->Luego el gasto es bajo porque se paga poco a médicos y enfermeras-->pero como hay que ahorrar-->Recortes en Sanidad en Catalunya

5. Crisis económica-->Gobierno central no ejecuta el retorno fiscal-->Gobierno autonómico dice que no tiene dinero-->Recortes en Sanidad en Catalunya

Friday, April 08, 2011

Les retallades a la sanitat catalana


Em resulta impossible abstreure'm de la realitat que en aquests moments afecta els serveis sanitaris a la comunitat autònoma catalana. Voldria desproveir aquest comentari de qualsevol interpretació partidista-partidària política, encara que resulti difícil perquè es tracta d'una situació generada per un govern concret, amb una composició política concreta i en un moment concret. No és que vulgui evitar unes crítiques directes al que resulta ser una política social nefasta i una política econòmica de difícil comprensió i de resultats incerts perquè, encara que sigui un fenomen local, té models i conseqüències en molts altres llocs del món occidental.

El "recorte inglés" ja succeïr recentment quan el govern britànic va decidir reorganitzar el National Health Service. Obama amb prou feines ha pogut modificar el sistema sanitari assistencial als Estats Units. Barbes de veïns.

La realitat és que a les democràcies occidentals la política social ha deixat de ser atractiva i el domini del neoconservadorisme camina cap a una limitació de la despesa social i a una privatització dels serveis. El que resulta menys acceptable és que aquesta política de retallades passi a uns territoris—ja no sé si es pot dir països—on es dedica a la despesa sanitària tot just un 6% del PNB, enfront d'un 8 o 9% que dediquen la mitjana de els països de l'OCDE de la qual formem part. Es reduirà on ja es dedicava menys.

Mentre a Espanya s'ha presumit de tenir un sistema sanitari de qualitat, al que s'atribueixen millores socials com la reducció de la mortalitat infantil i l'increment de l'expectativa de vida de la nostra població. Un bon sistema sanitari que, a sobre, costa menys que a altres llocs. Llavors, per què modificar? Per què retallar?

Al meu entendre és una qüestió de principis: la cobertura sanitària universal és un privilegi segons els neocons, el que vulgui privilegis que se'ls pagui. A mi no se'm escapa que els progressos socials en els països occidentals no es van aconseguir, en la segona meitat del segle XX, per successius arrencades de bona voluntat dels governs capitalistes, sinó per la pressió de les classes treballadores recolzades per la discreta presència dels tancs de l'Exèrcit Roig l'altra banda de les fronteres del pacte de Varsòvia. Doncs es va acabar. La Guerra Freda ens escalfava les estufes perquè no aixequèssim els peus en l’aire davant dels abusos de capital. Ara, després de vint anys de pau social, a Europa ens podem permetre escanyar les classes treballadores a recer d'una crisi financera que han provocat els capitalistes desbocats sense regulacions.

Doncs en aquest país de dirigents més papistes que el secretari d'estat vaticà, portaran el tema als extrems: en el meu hospital han decidit que no donaran draps higiènics a les parteres. Els loquis són habituals i qui sangni que s'apanyi o se'ls porti de casa. Aviat caldrà portar l'orinal i l'esparadrap.

Que ningú pensi que això no tindrà repercussions. Si ens creiem al New England Journal of Medicine, les retallades costen morts. I jo sòl creure el que diu el NEJM.


A més hi haurà repercussions en l'àmbit social. Les mesures restrictives empitjoraran la marginació i l'exclusió dels més desfavorits, s'allargueran les llistes d'espera i creixera l'angoixa i el patiment de la gent. Com a grup, com a societat, estarem pitjor i, a més, ens costarà més car.

Sobre el copagament, el que segueix és el resum de twits de la meva xarxa social:
. Ja és primavera al recorte inglés: Quan les barbes del NHS vegis pelar posa les de l'ICS a remullar # icscat
. Els retalls en la sanitat pública no és privatitzar. És només dir que els que no seran atesos es vagin a la privada # icscat
. Els retalls en la sanitat pública no és el copagament. És que els que vulguin ser atesos l'hi paguin a altres proveïdors de salut # icscat
. El copagament no és pagar dues vegades per un mateix servei. És pagar a uns perquè els altres no et donen el servei que ja has pagat # icscat
. Cal reduir l'estat de benestar perquè no és sostenible fins que no hi hagi qui ho aguanti # icscat # crisi
. Quan s'hagin retallat prou els serveis sanitaris estaran a un preu que faci possible vendre'ls # icscat
. Quan era escolà em menjava les retallades de les hòsties. A veure que faig ara amb les retallades. O amb les hòsties ¿Suggeriments? # Crisi
. Alguns retalls retallaran / escurçaran la vida d'uns quants. No ho dic jo, ho diu el NEJM http://bit.ly/eMUD7G # icscat
. # Sanidadpublica El cons. Boi Ruiz diu que les retallades no afectaran la qualitat assistencial. El 94% de lectors del meu diari diuen que si
. El PP Madrid diu que qui vulgui una vasectomia o lligadura de trompes que l'hi pagui http://bit.ly/egO4Jb I aquí? # Icscat # sanidadpublica
. A la CA de Madrid el PP ja té el seu pla de copagaments i retalls http://bit.ly/hKcLbM On és la d'aquí? # Icscat # Sanidadpublica

Però només si els deixem. La gran excusa és la crisi econòmica, el dèficit de tresoreria, que no hi ha diners, vaja. Però tots sabem que diners hi son, només que es destinen a altres coses. És el que decideix l'administració, és a dir, els que ens governen. A menys que els hi diguem, alt i fort, que no. Que no ho facin. Que facin una altra cosa o que ho facin d'una altra manera. Sembla que ha arribat el moment de dir-ho a crits.

Wednesday, April 06, 2011

FC Barcelona 5-1 FC Shakhtar DonetskLes semis a Can Bernabeu! oi?