Saturday, November 06, 2010

Laicisme i anticlericalisme


Aquest senyor vestit de blanc (i, a la foto, de vermell) que és el cap de l'estat vaticà acaba de dir que a Espanya (i això vol dir, ara per ara, a Catalunya) el laicisme i l'anticlericanisme es tan fort com als anys 30 del segle passat...
Entenc que vol dir durant els governs de la Segona Republica Espanyola.
Només no està en condicions de fer comparances històriques i s'equivoca, sinó que aquest comentari és una provocació.
Sembla que ha vingut a consagrar un temple cristià, per cert molt reeixit i de característiques monumentals com és la basilica de la Sagrada Familia, construcció que es va fent amb diners principalment catalans puix que, que se sàpigue, el Vatica no ha posat ni un euro. Als anys 1930's a Catalunya cremavem esglesies i convents amb força entusiasme. Deixant a banda motivacions i situacions històriques, no crec que hagi cap possible comparança.
Potser que el senyor Ratzinger mirés mes de prop el que li està passant a la seva organització per de dins i no tant el que pensen els altres. Si a les esglesies no van més que les "velletes que pansidetes" que en deia en Serrat encara ho fan, deu ser per que a les misses ofereixen poca cosa. Si, amb l'atur que hi ha, els seminaris no siguin capaços d'atreure alumnes per a una professió que garanteix l'ocupació subvencionada per l'estat de per vida, deu ser porque hi manquen incentius. Si la canalla (o els seus pares) mira amb desconfiança als capellans es per que han sentit quelcom del que fan alguns clergues amb els nens.
A sobre, la seva organització aprofita cada ocasió per a opinar sobre el que la gent fa o no fa sota els seus llençols, quan hom entén que d'aquestes matèries i per disseny i designi no en tenen experiència. I prohibeixen als seus fidels l'us de mesures higièniques i profilàctiques que els hi poden evitar malaltia i mort sense que sigui possible que aportin cap argumentació ni científica (of course), ni teológica, ni tradicional, ni evangélica que li doni suport.
RATZI GO HOME!!

1 comment:

Josep Canals said...

Ja només faltava la foto de tots aquests carcamals braç enlaire,