Tuesday, July 16, 2013

El desballestament de l'Hospital joan XXIII

El desballestament de l'Hospital Joan XXIII

Qualsevol expert en comunicació sap que els desmentits públics sovint tenen l'efecte contrari a l'esperat. No tothom coneix totes les notícies; quan es desmenteixen es molt possible que alguns que no coneixien la noticia desmentida s'hi fixin per primera vegada. I que s'obrin tots els dubtes.
La insistència en desmentir que l'Hospital Joan XXIII no se està desballestant davant de les denúncies de professionals, sindicats i pacients, per a molts que consideren l'hospital com un equipament fonamental per a la nostra ciutat i de referència per tota la, encara, província, no genera gaire tranquil·litat.

La percepció és que el Joan XXIII ha estat desatès des de les instàncies publiques, que s'han retallat sous i serveis, s'han perllongat les esperes de les llistes per a procediments diagnòstics com les ecografies o quirúrgics, fins i tot els denominats "de garantia", els més comuns i la insatisfacció del professionals que hi treballen, és generalitzada.

Això coincideix en el temps amb les declaracions al Parlament d'anteriors directors responsables del Catsalut, J. Prat i C. Manté, embolicats en processos de corrupció. Pels que no ho tinguin tot ben conegut, CatSalut és el Servei Català de la Salut responsable de la gestió de tots els recursos de la Generaltat dedicats a la salut i que gestiona el 97,9% dels 8.685 milions del pressupost que la Generalitat dedicà a la Salut al 2012. Els afers que afecten als anteriors directors del Catsalut corresponen a actuacions de quan just havien deixat el seu respectiu càrrec, ves per on.També en aquestes declaracions, l'arquitecte J. Batesteza, vell conegut de trajectòria, diguem-ne, peculiar, que s'ha fet càrrec de nombroses obres sanitàries publiques, ha admès que l'hospital Sant Joan de Reus està sobredimensionat i que el projecte hauria d'haver estat més reduït. La construcció de tots els centres sanitaris a Catalunya cal que compti amb l'acord i vist-i.plau del Catsalut. També acaba de sortir a la premsa que l'Oficina Antrifrau de Catalunya ha obert diligències informatives a l'actual Director de l'esmentat CatSalut J. M. Padrosa per incompatibilitat amb la seva participació en societats privades que facturen al Catsalut per les seves activitats.

S'ha afirmat que el Joan XXIII s'està desballestant per omplir de contingut al suara dit sobredimensionat hospital de Reus. S'ha fet amb el servei de Cirurgia Toràcica, el que opera els càncers de pulmó. S'ha proposat per a d'altres. S'ha modificat la gestió de tota l'activitat de diagnòstic per la imatge, es a dir Raigs X, Ecografies, TACs i Ressonància Magnètica i Gammagrafies per incorporar-la a una empresa, IDI, que si be és de titularitat pública, es gestiona en règim privat i els professionals queden sotmesos a la legislació laboral comuna. Ningú no ha demostrat encara que això sigui bo. Ni tan sols que sigui més econòmic o racional. Només que permet remenar millor sense controls (sindicals entre d'altres) i portar una política de Recursos Humans més restrictiva.
D'altra banda, les fonts oficials asseguren que la feina dels dirigents locals de l'ICS és totalment satisfactòria puix segueixen fidelment les instruccions iles polítiques de la conselleria. Delegats i conseller afirmen estar molt satisfets amb la gestió tant dels hospitals de l'ICS, com els concertats i l'Atenció Primària de les nostres contrades.

Doncs a mi que m'ho expliquin més clar. Amb un nombre notable dels directius del Catsalut anteriors i actuals pringats i les actuacions qüestionades, costa donar credibilitat a res que pugui sortir d'un estructura publica d'enorme transcendència per a la salut dels catalans i per tant dels de Tarragona. 
De fet no cal que m'ho intentin explicar que d'explicacions anem farts. Fets, que no paraules és el que cal. Unes quantes dimisions, començant pel controvertit conseller, uns quants cessaments, alguns canvi en els fluxes de les inversions, la suspensió de retallades... Alguna cosa objectivament sólida. I no desmentits buits.No comments: